วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างถังขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

14 ธ.ค. 65