วันที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดจ นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี

14 ม.ค. 66