วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

14 มิ.ย. 65