วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พิมาย ร่วมกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย​ และหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์​พิมาย​

15 มิ.ย. 65