วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัสบริเวณหอพักชุมชนพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และ อสม.ร่วมสังเกตุการณ์

15 ก.ค. 64