วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมายเป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ย. 64