วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการเก็บขยะ ล้างตลาดและฆ่าเชื้อโรค ในส่วนบริเวณรอบๆ ตลาดสดพิมายเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) รวมถึงบริเวณตลาดเอกชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

15 ก.ย. 64