วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย ครั้งที่ 9/2565 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.พ. 65