วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย สาธารณสุขอำเภอพิมาย และตัวแทนพ่อค้า แม่ค้า ตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.พ. 65