วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมออนไลน์​ กับ สำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ​ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

15 ก.พ. 65