วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการ Korat Green Box โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของฝาก ของที่ระลึก OTOP และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกประเภทเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ต.ค. 64