วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการ Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นผิวถนน ทางเดินฟุตบาท บริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกลับสู่สภาวะปกติ

15 ต.ค. 65