วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ธ.ค. 65