วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

16 ธ.ค. 65