วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจตรวจสอบท่อน้ำที่รั่วซึม และดำเนินการซ่อมแซมให้ใช่งานได้ตามปกติ

15 พ.ย. 64