วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจราจร และการจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

15 มิ.ย. 65