วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจราจร บริเวณตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

15 มิ.ย. 65