วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจสวนสุขภาพสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

15 มิ.ย. 65