วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทีมนักข่าวจากช่อง 9 Mcot ลงพื้นที่ทำข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพิมาย โดยมีนายกกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศบาลตำบลพิมาย และนายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ให้การต้อนรับพร้อมพาลงพื้นที่​​ดูการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

16 ก.ค. 64