วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัสบริเวณหอพักชุมชนพรหมทัต ครั้งที่ 2 เพื่อความปลอดภัยให้แกผู้พักอาศัย

16 ก.ค. 64