วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และร่วมรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.ย. 65