วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพิมาย

16 ก.ย. 65