วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายลงพื้นที่ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนพิมายวิทยา สำรวจพื้นที่วางแผนทาสีตีเส้นทางม้าลายและเส้นขาวแดง บริเวณหน้าโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.พ. 66