วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดข รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธชินสีห์ประเพณีลอยกระทงวัดสระเพลง ประจำปี 2564

16 พ.ย. 64