วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการกำจัดรังต่อ ตามคำร้องขอของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ภาระกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

22 เม.ย. 65