วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจจุดท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนสุริยาอุทัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

16 มี.ค. 66