วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนสุริยาอุทัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

16 มี.ค. 66