วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นยาฆ่าแมลงสาบ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

16 ส.ค. 64