วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2564 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ส.ค. 65