วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

16 ส.ค. 65