วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า จากตลาดสดเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เข้มงวดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตลาดสดเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.ย. 64