วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำพ่อค้า แม่ค้า ในการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย

17 ก.พ. 65