วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการ Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาด พื้นผิวถนน ทางเดินฟุตบาท บริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกลับสู่สภาวะปกติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

17 ต.ค. 65