วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

21 พ.ย. 65