วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ

17 พ.ย. 65