วันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก บริเวณคลองกระเบา ชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17 ม.ค. 65