วันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณลานจอดรถหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17 ม.ค. 65