วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ปรับปรุงลานออกกำลังกาย สวนสุขภาพสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17 มิ.ย. 65