วันที่ 17 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65