วันที่ 17 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65