วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาพิมาย ชุดที่ 18 ครั้งที่ 36 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 ก.พ. 65