วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ ชุด “วิมายะนาฏการ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.พ. 66