วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะมาจำหน่ายสินค้า ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดสระเพลง

18 พ.ย. 64