วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการกำจัดรังแตน ตามคำร้องขอของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ภาระกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

18 พ.ค. 65