วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนตะวันตกวัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 ม.ค. 65