วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้แห้ง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้พื้นที่สวนสาธารณะ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 ม.ค. 65