วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมข้อราชการ เพื่อรับฟัง แก้ไขปัญหา และรวบรวมความต้องการของประชาชน ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย โดยมี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย

22 เม.ย. 65