วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมเตรียมการขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ผ้าสไบห่มพระพุทธวิมายะ ณ วัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65