วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย รับมอบข้าวสารจากตัวแทนฮุก 31 ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 ส.ค. 64