วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย

18 ส.ค. 64